نور الله 2

قرآن و اهل بیت علیهم السلام نور خداوند هستند . مادامی که به آن دو تمسک جوییم منحرف نخواهیم شد .

نور الله 2

قرآن و اهل بیت علیهم السلام نور خداوند هستند . مادامی که به آن دو تمسک جوییم منحرف نخواهیم شد .

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

حمایت از بیانیه جهانی سرطان

مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران
برای حمایت از بیانیه جهانی سرطان
طرح جمع آوری امضا به صورت مجازی راه اندازی کرده است.

لطفا برای حمایت در اینجا ثبت نام و امضا نمایید.


برای خواندن اهداف بیانیه جهانی سرطان اینجا را کلیک نمایید.


چرا فیسبوک  facebook  ؟