نور الله 2

قرآن و اهل بیت علیهم السلام نور خداوند هستند . مادامی که به آن دو تمسک جوییم منحرف نخواهیم شد .

نور الله 2

قرآن و اهل بیت علیهم السلام نور خداوند هستند . مادامی که به آن دو تمسک جوییم منحرف نخواهیم شد .

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

سوره حمد 

در مستدرک محدث نوری (ره ) از لب اللباب راوندی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت نموده که ملکی

 بر آن حضرت نازل شد و گفت : به درستی که خداوند تو را به دو سوره بشارت می دهد که قبل از تو به

 پیامبری اعطا نفرموده ؛ فاتحه الکتاب و خاتمه های سوره بقره 

و از آن حضرت روایت است که فرمودند فضل سوره « حمد » مانند فضل حاملین عرش می باشد کسی که

 سوره « حمد » را بخواند ثواب حاملین عرش الهی به او عطا می شود .

 و نیز روایت است که فرمودند اگر فاتحه الکتاب در یک کفه ترازو قرار گیرد و بقیه قرآن در کفه دیگر ، به درستی

 که فاتحه الکتاب هفت برابر بر کفه دیگر رجحان دارد.

منبع : کتاب کلیات مفاتیح الحاجات ، سید محمد رضا حسینی غیاثی ، ص 250